1.png
Photographer
YOSHIO KAKINUMA
KOJI ISHIKAWA
​美術室