top of page
1.png
Photographer
YOSHIO KAKINUMA
KOJI ISHIKAWA
部室棟
bottom of page